logo.png

Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty

O Stowarzyszeniu

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty zostało utworzone w 2010 roku przez grupę skierniewickich pasjonatów historii. Staramy się ocalić od zapomnienia ważną część historii naszego miasta jaką jest wojsko stacjonujące na terenie Skierniewic w okresie od 1918 do 1939 roku. W roku 2011 została utworzona grupa rekonstrukcji historycznej działająca przy stowarzyszeniu. Jej zadaniem jest aktywizacja skierniewickiej młodzieży oraz promowanie Skierniewic poza granicami miasta.

Galeria

Rekrutacja

Rekrutacja to ocena kandydata oraz proces jego wszechstronnego przygotowania do wiarygodnego odwzorowania sylwetki żołnierza 26 Dywizji Piechoty zgodnie z najwyższymi standardami wypracowanymi w środowisku rekonstruktorów.

Podstawowe wymagania:

  • Ukończenie 14 roku życia
  • Zdanie egzaminu z podstaw musztry i znajomości umundurowania i wyposażenia żołnierza z czasu II RP
  • Złożenie oświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  • Ukończenie okresu kandydackiego

© Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty
Wykonał: Piotr Chrzan

Odwiedź nas na Facebooku!